1. Taraflar


2. Sözleşmenin Konusu


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


4. Sözleşmenin Feshi


5. İhtilaflerin Halli


6. Yürürlük